Flydende sommerfavoritter

Dit grønnere år 2019 – klimakompensation

OK, så nu er det sommerferietid, og vi bestiller flybiletter i ét væk, for i sommerferien skal man jo helst til Mallorca, Gran Canaria, Kreta eller måske meget længere væk.. ikke?

Flere og flere danskere er begyndt at søge ferie i de nærmere egne, og jeg skal også selv på sommerferie i Norge og Sverige år. Jeg skal ikke lyve om, at jeg drømmer om at komme til USA i efteråret, som vi har forsøgt at spare op til det sidste års+ tid, men lige for nu er sommerferien altså en tur i skoven, i en træhytte uden vand eller el. Det er faktisk tilfældet for flere og flere, nok i en kombination af global opvarmning og fokus på flyrejser, og behovet for at slippe væk fra mobil og iPads og en travl hverdag, på en helt ny måde. Men hvad er egentlig min pointe med dét her opslag? Prøver jeg at overtale dig til at droppe flyrejsen?

Altså du skal ikke være i tvivl om, at jeg prøver at få dig til at tænke over hvor meget du flyver. Personligt ‘sparer jeg op’ på den konto – så det var ikke en mulighed for os at tage en uge på Mallorca, hvis vi ønsker os en tur til USA, heller ikke selvom budgettet tillod det. Ikke fordi det er nok, men fordi det for mig er en start at skære ned på mine flyvninger fremfor at skære dem helt fra, hvilket jeg ikke ser som en mulighed, og så reducere ekstra meget på andre områder (eksempelvis omkring kost), hvor jeg får meget mere værdi ud af min indsats.

Jeg vil meget gerne undgå at flyve mere end én gang om året, og i fremtiden ønsker jeg mig også flyfri år. Måske 2019 faktisk ender med at blive det. Men min pointe er alligevel ikke at løfte en pengefinger og sige, at du ikke må flyve. Min pointe er at fortælle dig, hvad du kan gøre for miljøet, når du nu vælger at flyve.

Jeg tror inderligt på, at hvis vi kunne betale ekstra for en flyrejse, hvor flyet var drevet af elektricitet eller biobrændsel, så ville vi gøre det. Hvis vi kunne vælge imellem dét og standard flyvninger, så tror jeg på, at vi er parate til at betale dét ekstra. Men det er simpelthen ikke en mulighed lige nu, og jeg synes ikke, at konsekvensen er, at vi ikke kan flyve længere. For flyrejser forbinder verden og den konsekvens er ikke realistisk at stile efter – men derimod, at vi begrænser vores flyvninger og prøver at opildne til teknologisk udvikling ved at vise med vores handlinger, at vi efterspørger de grønne løsninger. Og så kunne vi jo bruge det beløb vi havde været villige til at betale ekstra, på en form for kompensation….?

Når vi nu engang flyver, hvad kan vi så gøre ‘for at gøre det godt igen?’ Det her indlæg handler om klimakompensation og det er faktisk noget de færreste kender til.

Hver gang du tager på en flyvetur, kan du betale lidt ekstra til et formål, der kan ‘neutralisere’ den udledning af co2  der hører til din flyvetur.

Det kunne eksempelvis være skovrejsning af dét antal træer, der skal til for at indkapsle den co2 fra atmosfæren, som din flyvetur udleder. Det kunne være at bidrage til et projekt, der kan give fattige i Afrika råd til ny og mere energivenlig teknologi, eller til rejsning af vindmøller.

Men du må endelig ikke tro, at det her betyder, at vi kan gøre som vi plejer, og så bare betale aflad. Det er lidt ligesom med økologi – vi er nødt til at ændre adfærd. Der findes ikke en løsning, der gør det muligt for os at fortsætte som hidtil, og ligesom du skal ændre forbrugsvaner selvom du køber økologisk, kan bidrag til klimavenlige løsninger ikke medføre, at vi kan forsætte med at tage flyvemaskinen for et godt ord.

Vi har stadigvæk et co2 budget, (som du kan læse om i min miljø-ABC), og ifølge forskere, er det opbrugt om 11 år. Uanset, hvor mange træer vi rejser lige nu, så trækker de altså ikke alt co2 ud af atmosfæren henover de næste par år, nogle skal faktisk bruge årtier på at nå deres maksimale størrelse (og dermed deres maksimale co2 optag). Men de trækker trods alt noget ud af atmosfæren i hele deres vækstperiode, og derfor kan det være et bidrag til at ‘neutralisere’ den udledning vi ikke kan undgå, imens vi skal reducere den udledning vi godt kan undgå.

Samtidig er det også en pointe, at der i Parisaftalen allerede er indregnet i målet om 1,5-2 grader, at vi skal rejse skov, så derfor kan det virke som om vi tæller den skovrejsning med to gange i regnskabet, når vi mener den skal kompensere for en flyrejse samtidig med, at den allerede er forventet i kampen mod klimaforandringer. MEN – hvis aflad faktisk kan betyde, at befolkningen hjælper til med at sætte gang i den skovrejsning, at det kan skabe noget bevidsthed OG, at alternativet er, at folk fortsat flyver uden at smide nogle skillinger til miljøprojekter – så kan jeg simpelthen ikke se, at klimakompensation ikke er en god ting.

Målet for vores verden er negativ udledning, som betyder, at vi skal ende ud med at optage mere co2 end vi udleder. Fremtidens udsigt er altså, at vi får en verden drevet på grøn energi, og hvis der er nogle sektorer, som nødvendigvis må fungere på sort energi, så skal vi altså have et større optag end den udledning. Så når vi taler om co2 neutralitet i fremtiden, så betyder det altså ikke nødvendigvis, at vi ikke må udlede noget, men at optaget skal været større end udledningen.

Verdens Skove skriver de, at vi blandt andet skal genoprette udpinte og fældede skove på et areal på 950 millioner hektar, som svarer til størrelsen på hele Kina og, at selv hvis vi øger optaget af co2 ved at plante træer, så skal vi reducere vores udledning med noget nær 95 procent, hvis vi skal holde os indenfor CO2 budgettet.

Derfor mener de ikke, at vi ‘har råd’ til bruge et koncept som klimakompensation.

”At få naturen til at hjælpe os i mål ved at optage mere CO2 er med andre ord allerede regnet ind i vores meget stramme klima-budget. Prøver vi at bruge den til også at kompensere for, at vi fortsætter med unødvendige udledninger, har vi allerede overskredet det. Situationen taget i betragtning skal vi både holde op med at flyve og bevare skoven, hvis vi skal holde os under 1,5 graders opvarmning.” (Verdens Skove, 2019)

Og når man tænker over dét, ja, så virker det fuldstændig kontraproduktivt at tale om klimaaflad og at give folk et indtryk af, at vi bare lige kan optage alt det co2 vi udleder, i form af et eller andet miljøprojekt, og det kan diskuteres om det kan virke hæmmende for mentalitetsændringen. Jeg føler bare, at vi også er nødt til at være realistiske – og hvis vi ikke allesammen stopper med at flyve fra i morgen, hvilket vi jo ikke gør.. hvad er så det næstbedste? I min optik er det som sagt klimakompensation.

Jeg er fuldstændig enig i, at vi både skal holde op med at flyve (på fossile brændsler) og rejse skov – men jeg synes bare godt, at klimakompensation kan være et middel mod målet. Nemlig fordi det skaber bevidsthed og kan sætte gang i skovrejsningen og andre miljøprojekter. For selvom skovrejsning er indregnet som en nødvendighed i co2 budgettet, hvem siger så, at verden har tænkt sig at leve op til den nødvendighed og rejse den mængde skov?

Hvis vi kan bidrage til dét, så synes jeg altså at det er en vigtig sag henimod dét mål, at vi kan flyve på grøn energi i fremtiden.

Ifølge Verdens Skove, skal vi ned på et forbrug af flyveture, der hedder én eneste tur, hvert femte-tiende år.

Du kan i øvrigt også støtte dem ved at købe skov på deres hjemmeside. Dét fik jeg i værtindegave til jul – simpelthen så fint!

Politiken har skrevet en artikel om, og linket til sider, hvor du kan købe klimaaflad.

De sider de har nævnt, skulle være baseret på omfattende beregninger, hvor man eksempelvis også tager klimabelastningen fra produktionen af flyene med, og ikke kun CO2 udledningen fra selve flyvningen, altså fra brændstoffet. Tre af deres bud kommer her:

// Først og fremmest kan du støtte et projekt om vedvarende energi på Carbonfund, som støtter vindmølleprojekter, energieffektivitetsprojekter, regnskovsprojektere og skovrejsning.

// På den tyske side Atmosfair, finder du en non-profit organisation, som udvikler og finansierer grøn energi i mere end 15 lande i verden. De fungerer på baggrund af frivillige bidrag og deres arbejde er derfor afhængigt af folks vilje til at klimakompensere (eller donere frivilligt)

De skriver også selv ”Only compensate what can’t be avoided or reduced”, hvilket naturligvis betyder, at det der KAN undgås, også SKAL undgås.

// På Myclimate kan man støtte et solkraftværk i Caribien, eller hjælpe kaffebønder i Nicaragua med at blive bedre rustet overfor angreb, som jeg blandt andet skrev om i forrige indlæg i min Miljø-ABC om biodiversitet. Hvis man støtter sådanne projekter, kan man eksempelvis hjælpe kaffebønderne med at plante nye træsorter, der er mere resistente, og på den måde også bidrage til bedre livsvilkår og bæredygtighed i mere end én forstand,

De skriver selv, at deres projekter dækker over biogas, biomasse (træ), effektivt køkkenudstyr og bedre energieffektivitet, såvel som Vand-, vind- og solenergi samt håndtering af affald.

Du skal gå efter sider, der er stemplet af organisationerne Gold Standard eller Verified Carbon Standard, hvis du vil være sikker på, at det er et oprigtigt og værdifuldt site.

Når vi selv flyver, køber vi mangrovetræer. Mangrovetræer er en bestemt træsort, der især ses i troperne, og generelt i områder med stor fattigdom. Mangrovetræerne er effektive til at optaget co2 fra atmosfæren (ifølge Heyerdahl Parks har de op til fem gange større optag end normale træer) og så vokser de på kysterne, hvor de skaber et kæmpe stort og stærkt net, der fungerer som kystsikring ved flodbølger. Der er i øvrigt en vild biodiversitet i Mangroverne, som også giver ‘husly’ til mange fisk og dyr, ikke mindst truede dyrearter. På den måde udgør de et vigtigt element for biodiversitet såvel som de skaber bedre livsgrundlag for de fattige mennesker, der bor i nærheden og måske tjener til føden fra de ressourcer, som mangroven tilbyder. Ifølge sitet brødføder Mangroverne befolkningen, og bidrager til næringsudvikling i verdens fattigste lande, samtidig med, at mangroverne forsvinder tre gange hurtigere end regnskov og er udrydningstruede i mange lande.

På baggrund af de mange positive aspekter, har vi herhjemme kastet vores kærlighed på Mangrovetræer, og vi bruger Bio8 til at klimakompensere, som planter mangrovetræer i Heyerdahl Park i Myanmar. Et træ er cirka ansvarlig for optag af 1 ton co2.

Selv skriver de at ”A Critical factor in climate change is the lack of proper pricing of commodities, most importantly carbon. Bio8 is proud to have been supporting Thor Heyerdahl Mangrove Park in Myanmar for years. We have made it possible for individuals and corporation to make an active choice to take real action in reduction of climate changes.This is done by forest and ocean conservation and climate education, starting with planting of over 5 million mangrove trees and having the carbon validated with VCS (Verified Carbon Standard) for offset in the marked”

Jeg hæfter mig ved deres skriv omkring dårlig prissætning især på carbon/kulstof, fordi jeg selv går ind for en afgift på kulstof, så forurenende varer bliver dyrere (og miljøvenlige varer relativt billigere), og klimaaflad er på en sjov måde en frivillig afgift – for hvis vi begynder at indstille os på at betale klimakompensation, så gør vi selv vores forurenende adfærd dyrere og giver på den måde os selv råd til at forbruge mindre af de forurenende goder. Af den årsag, kan jeg simpelthen ikke sige noget dårligt om klimakompensation, omend det ikke må misforståes eller misbruges. Jeg synes det er super god stil, frivilligt og aktivt at pålægge sig selv en afgift på CO2, som gør det dyrere at rejse, på trods af de billige flybiletter.. og dét at folk bruger det, er virkelig et tegn på en mentalitetsændring.

Her kan du i øvrigt se en ret fin model, der viser klimaaftrykket af din flyrejse i forhold til andre transportformer. Der argumenteres nemlig ofte for, at en flyvemaskine kan indeholde langt flere personer end en bil kan – alligevel er CO2-aftrykker pr. passagerer langt højere i en flyvemaskine, end i en bil.

Ellers kan du faktisk regne specifikt på din flyrejse her

En tommerfingerregel er, at du udleder ca 100 kg. co2 pr. time i en flyvemaskine; en tur til Gran Canaria og hjem igen, er dermed ca 1 ton co2 udledning, som kan kompenseres med et enkelt mangrovetræ. Det koster sølle 25 kroner på Heyerdahl Parks. Vi køber altid 10 træer til 250 kroner, og jeg fik eksempelvis også 10 træer af mine piger i mors dags gave. Det gør altså dejligt for sjælen!

Rigtig god sommer og ferie..

 

Sus <3

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Læs også

Flydende sommerfavoritter